Kjøp og leveransevilkår

Priser

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift.

I bestillingsløsningen før bestilling er foretatt gis følgende informasjon: Spesifisering av de enkelte varelinjene og den totale kostnaden for kjøper. Her er prisene inkl. mva. og leveringskostnad som fraktkostnad (porto m.v.)

Betaling

Dineringer.no tilbyr disse betalingsmetodene; kortbetaling med VISA eller MasterCard, Klarna Faktura (betal om 14 dager) og Klarna Konto. Ved kortbetaling blir beløpet belastet når bestillingen bekreftes i nettbutikken. Gullsmedbutikken Gressvik AS garanterer at varene blir levert, eller den opprinnelige transaksjonen refundert om kunden ønsker endringer eller kansellering av bestillingen. Etter leveringsdato gjelder 14 dager full angrefrist for privatkunder. Angreretten gjelder ikke når varene er gravert eller tilpasset kundens ønsker på en eller annen måte.

Gebyrer: Så lenge hele kjøpesummen er betalt med kort vil ikke dineringer.no beregne noen gebyrer.

Levering

Levering av varen(e) fra selger til kjøper blir levert i henhold til bestillingsløsningen i nettbutikken om ikke annet er avtalt mellom partene. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Frakt

Varer som blir solgt av dineringer.no vil bli sendt med Posten/Bring. Kjøp som gjennomføres og har en total verdi over 2000 kr u/frakt vil bli sendt fraktfritt. Ved kjøp der den totale prisen er under 2000 kr vil det belastes frakt i henhold til dagens takster (Posten/Bring).

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Angreretten bortfaller når varen(e) er gravert eller tilpasset kundens ønsker på en eller annen måte. Angreretten bortfaller også hvis varen ikke blir returnert til oss i den stand den ble levert i. 

Ved retur av varer skal kjøper alltid ta kontakt med oss på forhånd på kundeservice@dineringer.no før varen returneres. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
 
Kjøperen vil undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen.

Personopplysning

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Avbestilling

Avbestillinger må skje snarest mulig etter gjennomført bestilling via kundeservice@dineringer.no. Hvis varen avbestilles etter at den er avsendt fra vårt kundesenter må kunden betale frakt og retur-porto.

Garanti

Gullsmedbutikken Gressvik AS gir produsentens garantier. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. Ved urkjøp gjelder garantien kun på urverket (2 år). Utover dette følger vi kjøpslovens regler. Garantien gjelder ikke når skaden er oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning. Vi dekker heller ikke kostnader for reperasjon ved et annet serviceverksted enn det som er på forhånd er avtalt med dineringer.no.

Reklamasjon

Reklamasjoner må skje innen 8 dager etter varen er mottatt og må meldes til oss via denne e-postadressen: kundeservice@dineringer.no. Ved retur av varer skal kjøper alltid ta kontakt med oss før varen blir returnert.

Skade eller mangel på vare

Hvis du oppdager at pakken er skadet i posten, må du melde fra til postkontoret med en gang. Det skal også meldes til: kundeservice@dineringer.no Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen hjemme må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

Har vi sendt deg en mangelfull vare eller feilaktig vare skal den omgående returneres i orginalemballasjen med betalt returfrakt. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir oss melding på hva slags mangler produktet har innen 14 dager. Dette meldes til oss via kundeservice@dineringer.no. Er det feil eller mangler på varen vil du få returnert frakt og -porto utgifter. Kjøploven setter grenser for å påberope seg mangler. 

Dineringer.no er ikke ansvarlig for:

  • Vanlig slitasje på varer